Salirelogoooo

Olen insinööri (YAMK) ja yrittäjä, intohimoni on miettiä koko ajan uutta. Uusi idea voi olla palvelu tai tuote, jokin sellainen mikä korvaa vanhan ja auttaa meitä kohti uutta.

Brändit ovat ympärillämme ja ne myyvät, siksi brändimielikuva on tärkeä hahmottaa jo projektin alkuvaiheessa. Idea hahmotellaan paperille tai tietokoneen ruudulle, mietitään mitä, kenelle, miten ja missä aikataulussa sen voisi toteuttaa.

Pitkä työskenteleminen tuotannollisissa työtehtävissä, tuotekehityksessä, myynnissä sekä markkinoinnissa ovat käytettävissänne.

Apua projektin hallintaan

• Määritellään yhdessä yrityksen kanssa projekti, joka vaatii kehittämistoimia tai ulkopuolista näkemystä.

• Asetetaan aikataulu ja tavoitteet projektin läpiviemiseksi.

• Kasataan projektin tarvitsema aineisto, tehdään analyysi sekä päätelmät.

• Läpikäydään tulokset yhdessä yrityksen kanssa ja mietitään jatkotoimenpiteet.

Mennään messuille

• Asetetaan messuosallistumisen tavoitteet sekä suunnitellaan messuosasto ja yleinen messutyöskentely yhdessä.

• Työskennellään yhdessä messuosastolla yrityksen edustajien kanssa.

• Läpikäydään messuilla saadut kontaktit ja palaute sekä suunnitellaan jälkimarkkinointi.

Business Model Canvas (BMC)

• Tehdään alkukartoitus yrityksen nykytilasta liiketoimintamalli kanvaasi (BMC) työkalulla kuvattuna.

• Arvioidaan yrityksen sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutukset.

• Laaditaan analyysin pohjalta yritykselle selkeä liiketoimintamalli (BMC) toimenpide ehdotuksineen.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

    • Juha Koski, Salire Oy
    • 044 240 2301
    • juha.koski ( at ) salire.fi
    • LinkedIn