Salirelogoooo

Konsultti

Juha Koski

Olen insinööri ja yrittäjä, rakastan miettiä koko ajan uutta. Tämä tarkoittaa uusia ideoita, joiden avulla voidaan tehdä vanhoja asioita toisin, mitä vain sellaista, joka korvaa vanhan jo pinttyneen tavan toimia. Uusi idea voi olla joko palvelu tai tuote. Kun idea on paperilla, on aika miettiä sille brändimielikuvaa, koska ainoastaan brändit myyvät. Tuote itsessään voi olla teknisesti keskinkertainen, mutta hyvällä brändäyksellä se saadaan kaikkien huulillle.

Pitkä työelämäkokemukseni tuotannollisesta valmistamisesta, tuotekehityksestä, myynnistä sekä markkinoinnista on käytettävissänne. 

Palvelupaketit

Projektin hallintaan apua

• Määritellään yhdessä yrityksen kanssa projekti, joka vaatii korjausta tai ulkopuolista näkemystä.

• Asetetaan aikataulu ja tavoitteet projektin läpiviemiseksi.

• Kasataan projektin tarvitsema aineisto, tehdään analyysi sekä päätelmät.

• Läpikäydään tulokset yhdessä yrityksen kanssa ja mietitään jatkotoimenpiteet.

Mennään messuille

• Asetetaan messuosallistumisen tavoitteet sekä suunnitellaan messuosasto ja yleinen messutyöskentely yhdessä.

• Työskennellään yhdessä messuosastolla yrityksen edustajien kanssa.

• Läpikäydään messuilla saadut kontaktit ja palaute sekä suunnitellaan jälkimarkkinointi.

Business Modell Canvas (BMC)

• Tehdään alkukartoitus yrityksen nykytilasta liiketoimintamalli kanvaasi (BMC) työkalulla kuvattuna.

• Arvioidaan yrityksen sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutukset.

• Laaditaan analyysin pohjalta yritykselle selkeä liiketoimintamalli (BMC) toimenpide ehdotuksineen.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot